Władze Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

kadencja 2020/2023

wybory 16 września 2020 r.

 

Zarządu w składzie:

- prof. Krzysztof Trusz – przewodniczący

- prof. Jacek Dyrzyński – zastępca przewodniczącego

- prof. Stanisław Wieczorek – zastępca przewodniczącego

- Magdalena Grzelecka – skarbnik

- Kazimierz Jaszczyk – sekretarz

- Maksymilian Celeda – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Bożena Konikowska – przewodnicząca

- prof. Ksawery Piwocki -  zastępca przewodniczącego

- prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka – sekretarz