Nagroda im. prof. Karola Stryjeńskiego

 

Nagroda im. prof. Karola Stryjeńskiego

założyciela Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

fundowana raz do roku

przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ustanowił nagrodę za najlepszy dyplom w dziedzinie malarstwa, rzeźby lub grafiki artystycznej im. prof. Karola Stryjeńskiego założyciela Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nagroda służy wyróżnieniu polskich młodych artystów plastyków. Przyznawana jest raz w roku akademickim w drodze konkursu, który przeznaczony jest dla dyplomantów studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z kierunków grafika artystyczna, malarstwo i rzeźba.

Pierwsza nagroda przyznana została za pracę dyplomową zrealizowaną w roku akademickim 2017/2018.

O wyborze laureata konkursu decyduje Kapituła, w skład której wchodzą: prorektor ds. studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dziekan Wydziału Grafiki, dziekan Wydziału Malarstwa, dziekan Wydziału Rzeźby oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który przewodniczy Kapitule.

Nagrodę, w postaci dyplomu, wręcza Prezes Towarzystwa Przyjaciół ASP i Jego Magnificencja Rektor ASP w Warszawie na uczelnianym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Część pieniężna nagrody przekazywana jest laureatowi bezpośrednio przez Towarzystwo.


Laureaci nagrody

mgr Natalia Ciak, absolwentka Wydziału Grafiki, za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2019/2020, pt. „NIE-MIEJSCE” wykonany pod opieką promotora prof. Piotra Smolnickiego w Pracowni Grafiki Alternatywnej i Technik Offsetowych.
Nagroda została wręczona 22 kwietnia 2021 roku.

mgr Łukasz Jankowicz, absolwent Wydziału Malarstwa, za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2018/2019, pt. Przewroty wykonany w pod opieką promotora prof. Krzysztofa Wachowiaka w I Pracowni Malarstwa dla studentów II – V roku.

mgr Ewa Dąbrowska, absolwentka Wydziału Rzeźby, za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2017/2018, pt. Do siebie wykonany pod opieką promotora prof. Antoniego Janusza Pastwy w Pracowni Rzeźby II-III Rok.