Nagroda im. prof. Karola Stryjeńskiego

 

Nagroda im. prof. Karola Stryjeńskiego
założyciela Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
fundowana raz do roku
przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Laureatką tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. prof. Karola Stryjeńskiego fundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie została pani mgr Hanna Went.

Spośród trzech nominacji Kapituła konkursu na posiedzeniu w dniu 23 listopada, w składzie: prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dziekan Wydziału Grafiki, dziekan Wydziału Malarstwa, dziekan Wydziału Rzeźby oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wytypowała najlepszy dyplom ubiegłego roku akademickiego w dziedzinie malarstwa, grafiki lub rzeźby. Nagrodzona praca pt.: Światłoczułość wykonana została pod opieką promotora prof. Tomasza Milanowskiego w I Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa.

 Nominacje do nagrody im. prof. Karola Stryjeńskiego za najlepszy dyplom magisterski w dziedzinie malarstwa, grafiki lub rzeźby zrealizowany w roku akademickim 2021/2022

Podczas pierwszego etapu konkursu, na posiedzeniu w dniu 9 listopada Kapituła konkursu nominowała do nagrody trzy tegoroczne dyplomantki:

 • panią mgr Izabelę Chybowską
  absolwentkę Wydziału Grafiki, za dyplom artystyczny pt. Zwykłe, niezwykłe opowieści
  wykonany pod opieką promotora prof. Krzysztofa Trusza w Pracowni Projektowania Graficznego,
 • panią mgr Teresę Masny
  absolwentkę Wydziału Rzeźby, za dyplom artystyczny pt. Black hole
  wykonany pod opieką promotora dr Pawła Mysery w Pracowni Rzeźby w Architekturze,
 • panią mgr Hannę Went
  absolwentkę Wydziału Malarstwa, za dyplom artystyczny pt. Światłoczułość
  wykonany pod opieką promotora prof. Tomasza Milanowskiego w I Pracowni Malarstwa.

 


Decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ustanowił nagrodę za najlepszy dyplom w dziedzinie malarstwa, rzeźby lub grafiki artystycznej im. prof. Karola Stryjeńskiego założyciela Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nagroda służy wyróżnieniu polskich młodych artystów plastyków. Przyznawana jest raz w roku akademickim w drodze konkursu, który przeznaczony jest dla dyplomantów studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z kierunków grafika artystyczna, malarstwo i rzeźba.

Pierwsza nagroda przyznana została za pracę dyplomową zrealizowaną w roku akademickim 2017/2018.

O wyborze laureata konkursu decyduje Kapituła, w skład której wchodzą: prorektor ds. studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dziekan Wydziału Grafiki, dziekan Wydziału Malarstwa, dziekan Wydziału Rzeźby oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który przewodniczy Kapitule.

Nagrodę, w postaci dyplomu, wręcza Prezes Towarzystwa Przyjaciół ASP i Jego Magnificencja Rektor ASP w Warszawie na uczelnianym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Część pieniężna nagrody przekazywana jest laureatowi bezpośrednio przez Towarzystwo.


Laureaci nagrody

mgr Hanna Went, absolwentka Wydziału Malarstwa, za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2021/2022 pt. "Światłoczułość" wykonany pod opieką promotora prof. Tomasza Milanowskiego w I Pracowni Malarstwa

mgr Adriaan Pannebakker, absolwent Wydziału Rzeźby za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2020/2021 pt.: „Duel” wykonany pod opieką promotora prof. Adama Myjaka w Pracowni 44.

mgr Natalia Ciak, absolwentka Wydziału Grafiki, za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2019/2020, pt. „NIE-MIEJSCE” wykonany pod opieką promotora prof. Piotra Smolnickiego w Pracowni Grafiki Alternatywnej i Technik Offsetowych.
Nagroda została wręczona 22 kwietnia 2021 roku.

mgr Łukasz Jankowicz, absolwent Wydziału Malarstwa, za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2018/2019, pt. Przewroty wykonany w pod opieką promotora prof. Krzysztofa Wachowiaka w I Pracowni Malarstwa dla studentów II – V roku.

mgr Ewa Dąbrowska, absolwentka Wydziału Rzeźby, za najlepszy dyplom artystyczny roku akademickiego 2017/2018, pt. Do siebie wykonany pod opieką promotora prof. Antoniego Janusza Pastwy w Pracowni Rzeźby II-III Rok.