Dane osobowe

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w  skrócie RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa.

W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisem art. 13 RODO, Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przedstawia klauzulę informacyjną:


Klauzula informacyjna: