Rozdanie dyplomów!

Opublikowano 13 maja 2022

W bieżącym roku uda się powrócić do tradycji sprzed epidemii i zorganizować uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie tegorocznego kursu „Akademia Otwarta – dorośli do sztuki”.

Zapraszamy w środę 1 czerwca na godzinę 1800 do Auli ASP przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 na ostatni w tym roku wykład pt.: Sztuka była tu na długo przed rokiem 966, który wygłosi dla Państwa st. wykł. Marek Machowski. Po wykładzie władze Uczelni oraz Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie wręczą wszystkim obecnym dyplomy ukończenia kursu realizowanego w roku akademickim 2021/2022.