Komunikat 10 | Rozliczenie kursu on-line

Opublikowano 10 czerwca 2020

Szanowni Państwo!

Planowane jest tradycyjne, uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia tegorocznego, nietypowego kursu. Chcemy je połączyć z prezentacją i przekazaniem każdemu Uczestnikowi okazjonalnego wydawnictwa, w którym będziecie Państwo mogli zobaczyć wybrane, reprodukowane swoje prace. Uroczystość planujemy na wrzesień lub październik w zależności od możliwości organizacji wieloosobowych spotkań na terenie Uczelni, na co niestety nie mamy wpływu. Oczywiście ostateczne terminy, jak i miejsce podane będą pod znanym internetowym adresem z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z koniecznością zmiany formuły zajęć, a co za tym idzie brakiem dostępu do pracowni, wyposażenia i modeli przez część letniego semestru, po rozliczeniu poniesionych kosztów, każdy  z wytrwałych uczestników kursu otrzyma zwrot w wysokości 100,- zł dla uczestników zajęć z Malarstwa i Rysunku oraz 200,- zł z pozostałych modułów. Emeryci, mający z założenia 50% bonifikatę, otrzymają połowę powyższych kwot. Uczestnikom kursu, którzy zrezygnowali z zajęć w formie zdalnej zwrot nastąpi  proporcjonalnie do zajęć, które odbyły się wg standardowej formy (wg zasady, że jeśli w założeniu miało być 6 zajęć w semestrze zwrot będzie obejmował procentowo opłatę za zajęcia, które nie odbyły się w formie tradycyjnej). Kwoty te przekazane zostaną przelewem na konto każdego uczestnika do końca lipca b.r.

Pragnę przypomnieć o niekomercyjnym założeniu naszego kursu, jednocześnie o ciążących na nas zobowiązaniach wobec dydaktyków, którzy muszą wykazać się w pracy „on-line” nieraz większym zaangażowaniem niż podczas klasycznych zajęć. Dotyczy to zarówno prowadzących zajęcia praktyczne, jak też wykłady.

Zarówno przygotowane wydawnictwo prezentujące wszystkich uczestników, którzy dotrwali do końca roku akademickiego, jak też nasze – organizatorów, zobowiązania wobec kadry warunkują nasze finanse.

Dziękujemy za współpracę, życzymy udanego wypoczynku i optymizmu w tych trudnych czasach.

Czy uważacie Państwo, że formułę dydaktyki „on-line” warto kontynuować, oczywiście przy założeniu, że wszystko wróci do normy i w przyszłym roku akademickim będziemy mogli spotykać się bezpośrednio w pracowniach Akademii?