Komunikat 6 | Akademia Otwarta – wyłącznie w formie zdalnej

Opublikowano 27 kwietnia 2020

W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych do 24 maja, informujemy, że tegoroczny kurs „Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” kontynuowany będzie w semestrze letnim wyłącznie w formie zdalnej. Internetowe spotkania z prowadzącymi odbywały się będą w dalszym ciągu zgodnie z harmonogramem.

Niestety nie ma możliwości realizacji / odrobienia tych zajęć w innym, np. wakacyjnym terminie.

Zajęcia z dwóch tygodni marca, kiedy zawieszone były wszelkie działania, odbędą się do końca maja w dodatkowy piątek i sobotę uzgodnione z dla każdej grupy z prowadzącymi.

Dla grup „Ceramika” i „Tkanina” zostanie wyznaczony pierwszy możliwy dodatkowy termin na odbiór prac z pracowni.