Komunikat 5 | Wykłady zdalne i ciekawe wydarzenia

Opublikowano 24 kwietnia 2020

Postaramy się wznowić dla Państwa wykłady czwartkowe. Będą one umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej. Nagranie wykładów wymaga wiele trudu i czasu oraz odpowiednich możliwości technicznych, w związku z tym nie uda się zrealizować podanych wcześniej tematów.

Zamieszczać też będziemy linki do ciekawych wydarzeń, wystaw i muzeów polecone przez dydaktyków prowadzących z Państwem zajęcia i uzupełniające oraz rozszerzające tematy omawiane na zajęciach.