21 listopada 2019 r.

Opublikowano 22 marca 2020

W dniu 21 listopada 2019 r. w Auli ASP w Warszawie odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Kossem, wybitnym konserwatorem, dyrektorem Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który został uhonorowany tytułem Kawalera Srebrnej Laski z Różą Czerwoną.

Spotkanie uświetnił koncert uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.