“Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” / kurs 2019/2020

Opublikowano 7 października 2019

Akademia Otwarta- dorośli do sztuki

rok akademicki 2019/2020

Środowiskowy roczny kurs w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie skierowany jest  do osób, które pragną po latach wrócić do swoich pasji i ambicji artystycznych, zrealizować marzenia o studiowaniu, rozwijaniu swojego talentu i zdobywaniu nowych kwalifikacji pod opieką wybitnych artystów związanych z ASP.

Kurs realizowany w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pozwoli rozwijać uzdolnienia artystyczne w profesjonalnym środowisku. Każdy uczestnik po ukończeniu rocznego modułu podstawowego (rysunek i malarstwo) ma możliwość zbudowania indywidualnego toku uczestnictwa w kursie poprzez udział w jednym lub kilku modułach do wyboru (grafika artystyczna, ceramika, tkanina, rysunek i malarstwo).


ORGANIZACJA:

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w pracowniach ASP w piątki po południu i soboty przed południem. Pracownie wyposażone zostaną w podstawowe materiały warsztatowe. Program realizowany będzie przez pracowników związanych z ASP. Program uzupełnią otwarte warsztaty oraz wykłady z historii kultury prowadzone przez uznane autorytety z zakresu wiedzy o kulturze, a także udział w ramach zajęć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ASP lub współpracujące instytucje kultury. Liczba zajęć warsztatowych w miesiącu to 4 spotkania po 4 godziny, co daje 16 godzin akademickich (godzina akademicka = 45 minut) co dwa tygodnie (piątek-sobota). Wykłady odbywać się będą raz w tygodniu, każdy wykład to 2 godziny akademickie. Semestr trwa 3 miesiące.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończone 40 lat;
  • złożenie formularza zgłoszenia: osobiście w biurze Towarzystwa Przyjaciół ASP (ul. Krakowskie Przedmieście 5) w dniach 2 – 13 i 23 – 27 września 2019 r. lub drogą elektroniczną na adres: akademiaotwartaasp@asp.waw.pl w dniach 2 – 27 września 2019 r. (druk do pobrania w załączeniu);
  • otrzymanie potwierdzenia o przyjęciu na wybrany moduł zajęć i przydział do grupy – drogą elektroniczną;
  • wniesienie opłaty w terminie;
  • osoby kontynuujące zajęcia, które chciałyby uczęszczać do konkretnych pracowni proszone są o dopisanie na zgłoszeniu nazwiska prowadzącego.

TERMINY ZAJĘĆ:

zajęcia warsztatowe – piątki od godz. 1700 do 2100, soboty od 900 do 1300

wykłady – czwartki od godz. 1800 do 1930 w Auli przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (nowy budynek)

Szczegółowy terminarz podany zostanie po przydzieleniu do poszczególnych grup.


O ZAKWALIFIKOWANIU NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.


OPŁATY:

  • Opłata miesięczna obejmuje 16 godzin warsztatów i 8 godzin wykładów;
  • Koszt miesięczny: 400,- zł za moduł „Rysunek i malarstwo” oraz 450,- zł za pozostałe moduły;
  • Zniżka dla emerytów – 50%;
  • Opłata wnoszona semestralnie z góry (za trzy miesiące):

a) w semestrze zimowym do 3 października 2019 r. po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu.

W wyjątkowych sytuacjach  po uzyskaniu pisemnej zgody prezesa Towarzystwa ASP w Warszawie – opłata może być wnoszona miesięcznie (w podanych indywidualnie terminach , w przypadku pierwszej wpłaty – do 3.10).

b) w semestrze letnim do 27.01.2020 r.


LIMITY MIEJSC:

MODUŁ DO WYBORU:
grafika artystyczna – 30 miejsc
ceramika – 12 miejsc
rysunek i malarstwo – 120 miejsc
tkanina – 12 miejsc – nowy moduł


MIEJSCA ZAJĘĆ:

rysunek i malarstwo – ul. Krakowskie Przedmieście 5 / ul. Spokojna 15,
grafika artystyczna – ul. Krakowskie Przedmieście 5
ceramika – ul. Spokojna 15
tkanina – ul. Krakowskie Przedmieście 5


TERMINARZ:

Spotkanie i wykład inauguracyjny – 10.10.2019 r. godz. 1800.

Pierwsze zajęcia odbędą się 11 i 12 października 2019 r.

Szczegółowy terminarz z podziałem na grupy podany zostanie na początku października


Plik do pobrania:

Oferta