29 czerwca 2017 r.

Opublikowano 11 lipca 2018

W dniu 29 czerwca 2017 r. w Sali Senatu ASP w Warszawie odbyło się spotkanie

prof. Henrykiem Chylińskim - wieloletnim pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie, dziekanem Wydziału Grafiki, wybitnym artystą grafikiem.

Podczas uroczystości Profesor otrzymał Srebrną Laskę z Różą Czerwoną – honorowe wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie.

W trakcie spotkania odbyła się promocja albumu „Henryk Chyliński”.

Spotkanie uświetnił koncert uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1

w Warszawie oraz występ Maciej Pietrzyka.