14 grudnia 2017 r.

Opublikowano 10 lipca 2018

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Sali Senatu ASP w Warszawie odbyło się spotkanie

prof. Leszkiem Hołdanowiczem - wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół ASP, wybitnym artystą grafikiem.