Informacje i warunki dotyczące uczestnictwa w kursie „Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” w roku akademickim 2019/2020 ukażą się we wrześniu.